• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Welkom

Welkom op de website van basisschool De Ontdekking in Hoofddorp

Onze school heet De Ontdekking omdat wij kinderen leren  zich te ontplooien door de wereld om hen heen te ontdekken. Dat doen wij door de meest moderne methodes te gebruiken die  'de wereld de school inhalen'. In onze kleine, gezellige school dagen wij de leerlingen ook uit door het doen van projecten die aansluiten bij de talenten van de leerlingen.  De kernwaarden daarbij zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Onze school kenmerkt zich, door zijn kleinschaligheid en oog voor talent. Je prettig voelen op onze school, vinden wij net zo belangrijk als het behalen van goede prestaties.
 
Bij ons vind je betrokken kinderen in de buitenklas, achter de computer, tijdens de muziekles, in het technieklokaal, in de schooltuintjes, de grote science keuken en natuurlijk hard aan het werk in onze groepslokalen.
 


Leren is ontdekken en ontdekken is leren!Waar staan wij voor

 

De laatste jaren is in onderwijsland de nadruk steeds meer komen te liggen op (meetbare) opbrengsten, maar ook is er in toenemende mate meer aandacht voor de zogenaamde “ twenty first century skills” . Daarmee worden die vaardigheden bedoeld die je tegenwoordig no...

lees meerVreedzame School

Onze school is sinds dit schooljaar (2014-2015) een Vreedzame School.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gez...

lees meerHet team

Het team van de ontdekking bestaat uit de volgende personen:

Directie: Peter Domen
IB: Heleen Rietkerk

Groep 1/2: Juf Monique
Groep 1/2: Juf Danielle

Groep 3/4/5: Juf Merel
Groep 3/4/5/: Juf Marit

Groep 6/7/8: Juf Mariska

lees meerOuderraad (OR)

Obs De Ontdekking heeft een actieve ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Deze raad heeft een coördinerende, organiserende en begeleidende taak.

Wat doen we?

De OR vergadert gemiddeld &...

lees meer