• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Peuterspeelzaal "De Ontdekking"

Wilt u dat uw peuter zich ontwikkelt door beleven en ontdekken? Actief en fantasierijk speelt in de natuur? Veel plezier heeft met leeftijdsgenootjes? Komt u dan eens kijken bij onze groene peuterspeelzaal De Ontdekking! In ons gebouw hebben we ook een Peuterspeelzaal.
In samenwerking met SKOH biedt de school de mogelijkheid voor opvang van peuters. Ontdekken en bewegen in de natuur Op ons natuurlijke speelplein zijn ontdekplekken en plekken om te klimmen, klauteren, rennen en te rennen en te verstoppen. Is die tak een olifantenslurf? Of een wandelstok? Peuters beleven en ontdekken van alles in de natuur. Het groene plein verandert met de seizoenen mee.
Ook binnen is er veel aandacht voor natuurbeleving. De ontwikkeling van uw peuter. Naast natuurbeleving, stimuleren wij de ontwikkeling van uw kind ook met het VVE-programma Piramide (VVE = Vroeg Voorschoolse Educatie).
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van taal en rekenen. Zo gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool.
Kom kijken op De Ontdekking! We nodigen u uit om een kijkje te komen nemen op De Ontdekking peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
De Ontdekking is een peuterspeelzaal van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met Annelies v.d. Zwet, mob.: 06-526 94 212. a.vanderzwet@kinderopvanghaarlemmermeer.nl www.kinderopvanghaarlemmermeer.nlDe Vreedzame School op de radio

De Vreedzame School en de mediatoren
Klik op de afbeelding en u komt op ons kanaal voor een interview door MeerRadio van juf Monique (obs De Ontdekking) en juf Irene (obs Dik Trom...

lees meerDe Vreedzame School in de media

obs De Ontdekking en obs Dik Trom "De Vreedzame School" mediators geslaagd!

In de afgelopen 3 weken zijn 25 leerlingen uit groep 7 en 8 van beide scholen plus een leerling uit groep 6 van De Ontdekking, opgeleid tot mediator van De Vreedzame School. Zij hebben donder...

lees meerWandelen vrijdag 25 september a.s.

  Wandelen: "Met Dik Trom op Ontdekking!" Graag we informeren wij u dat de 1e Wandelavond van obs Dik Trom en obs De Ontdekking ("Met Dik Trom op Ontdekking!") wordt gehouden op vrijdag 25 september 2015. Noteert u deze avond alvast in uw agenda. We verwachten dat alle leerlingen en hun...

lees meerInfoKalender 2015-2016

Onze InfoKalender 2015-2016 vindt op deze website onder Schooldocumenten.

Deze InfoKalender is een aanvulling op de Schoolgids.
U vindt er praktisch informatie en tevens alle activiteiten en hun datum in de Kalender.

Binnenkort wordt een nieuwe Sch...

lees meer