• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Welkom!

Welkom op de website van basisschool De Ontdekking in Hoofddorp

Onze school heet De Ontdekking omdat wij kinderen leren  zich te ontplooien door de wereld om hen heen te ontdekken. Dat doen wij door de meest moderne methodes te gebruiken die  'de wereld de school inhalen'. In onze kleine, gezellige school dagen wij de leerlingen ook uit door het doen van projecten die aansluiten bij de talenten van de leerlingen.  De kernwaarden daarbij zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Onze school kenmerkt zich, door zijn kleinschaligheid en oog voor talent. Je prettig voelen op onze school, vinden wij net zo belangrijk als het behalen van goede prestaties.
 
Bij ons vind je betrokken kinderen in de buitenklas, achter de computer, tijdens de muziekles, in het technieklokaal, in de schooltuintjes, de grote science keuken en natuurlijk hard aan het werk in onze groepslokalen.
 


Leren is ontdekken en ontdekken is leren!