• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Welkom!

Welkom op de website van basisschool De Ontdekking in Hoofddorp

Onze school heet De Ontdekking omdat wij kinderen leren  zich te ontplooien door de wereld om hen heen te ontdekken. Dat doen wij door de meest moderne methodes te gebruiken die  'de wereld de school inhalen'. In onze kleine, gezellige school dagen wij de leerlingen ook uit door het doen van projecten die aansluiten bij de talenten van de leerlingen.  De kernwaarden daarbij zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Onze school kenmerkt zich, door zijn kleinschaligheid en oog voor talent. Je prettig voelen op onze school, vinden wij net zo belangrijk als het behalen van goede prestaties.
 
Bij ons vind je betrokken kinderen in de buitenklas, achter de computer, tijdens de muziekles, in het technieklokaal, in de schooltuintjes, de grote science keuken en natuurlijk hard aan het werk in onze groepslokalen.
 


Leren is ontdekken en ontdekken is leren!

 

 Ouderraad (OR)

Obs De Ontdekking heeft een actieve ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Deze raad heeft een coördinerende, organiserende en begeleidende taak.

Wat doen we?

De OR vergadert gemiddeld &...

lees meerLeerlingenraad

Wij vormen de leerlingenraad van obs De Ontdekking. Elke maand komen wij samen tijdens een werklunch. Wij bespreken dan tijdens het eten van een lekker soepje wat de verbeterpunten zijn op onze school. Dit komen wij te weten door te vergaderen met onze klas. Daarnaast zijn wij ook het aan...

lees meerDe medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de ...

lees meerOnze school

Plaats van de school

Centraal in de woonwijk Hoofddorp-noordoost ligt onze school aan de Van den Berghlaan. De school ligt vlak bij het centrum in een uitnodigende, natuurvriendelijke omgeving. De kinderboerderij en de Heimanshof liggen op loopafstand. Regelmatig ma...

lees meer